«

Meklēšana

Zināt, kā

Rīkošanās ar smidzināšanas pistoli

 

Ilgstošas koka būvmateriāla izturības nodrošināšanai vienmērīgi uzklāta virsmas pārklājuma biezumam ir izšķiroša nozīme. Vēl svarīgāk (pēc pareizās smidzināšanas sistēmas pielietošanas) ir prast optimāli rīkoties ar smidzināšanas pistoli.

Pareiza rīkošanās ar smidzināšanas pistoli

Richtige Handhabung der Spritzpistole

 

  1. Sprausla vienmēr taisnā leņķī attiecībā pret virsmu
  2. Lakošanas attālums 20-25 cm
  3. Pistoli vienmēr virziet vienādā attālumā no virsmas

Nepareiza rīkošanās ar smidzināšanas pistoli

Falsche Handhabung der Spritzpistole

 

  1. Pistoles savēršana uz sāniem izraisa krāsas pārmērīgu pārklāšanos, kas rada izciļņus un strīpas.
  2. Lakošanas attālums pārāk mazs vai pārāk liels
  3. Pistoles vēzēšana (tiek iegūti atšķirīgi pārklājuma biezumi)