«

Meklēšana

Esiet sirsnīgi sveicināti AkzoNobel!

Mēs priecājamies, ka Jūs apmeklējiet mūsu tīmekļa vietnes un pateicamies par interesi par mūsu uzņēmumu, produktiem un tīmekļa vietnēm. Šī datu aizsardzības deklarācija ir spēkā AkzoNobel GmbH un visiem citiem AkzoNobel koncerna uzņēmumiem (turpmāk tekstā saukti - "AkzoNobel" vai "mēs"), kurus Jūs varat sasniegt ar šī interneta portāla starpniecību. Atbildīgais par personīgo datu apstrādi - Datu aizsardzības likuma izpratnē - ir attiecīgo tīmekļa vietņu ievadā minētais AkzoNobel koncerna uzņēmums.

Jūsu privātuma aizsardzība mūsu tīmekļa vietņu izmantošanas laikā mums ir svarīga. Tādēļ, lūdzu, ņemiet vērā tālāk norādīto informāciju:

Anonīma datu noskaidrošana

Jūs vienmēr varat viesoties AkzoNobel tīmekļa vietnēs, neizpaužot to, kas Jūs esat. Mēs Jūsu viesošanās laikā fiksējam tikai Jūsu IP adresi, Jūsu interneta pakalpojumu sniedzēja nosaukumu, tīmekļa vietni, no kuras Jūs mūs apmeklējiet, un vietnes, kuras Jūs pie mums apmeklējiet, kā arī viesošanās laiku. Ja Jūs lejupielādējiet failus, AkzoNobel fiksē arī attiecīgā faila nosaukumu. Šī informācija tiks izmantota statistiskiem mērķiem. Jūs kā individuāls lietotājs esat anonīms.

  • Personīgo datu ieguve un apstrāde
  • Mūsu interneta vietnēs, kurās nepieciešama informācija par klientu, nekad
  • netiek pieprasīti personīgi dati.


Ja Jums būs nepieciešama individuāla komunikācija ar AkzoNobel, tiks pieprasīti personīgi dati, kurus Jūs mums brīvprātīgi un pēc savas gribas mums varēsiet nodot. Tas notiek, piemēram, kandidējot uz brīvu darba vakanci, aizpildot tiešsaistes aptauju vai reģistrējoties uz konferenci. Šo personalizēto pakalpojumu ietvaros Jūsu reģistrācijas dati tiks izmantoti nolūkam, par kuru Jūs būsiet informēts. Lai novērstu pārpratumus, AkzoNobel Jums pēc tam, kad būsiet pierakstījies, nosūtīs e-pastu, kurā vēlreiz varēsiet apstiprināt savu piekrišanu (Double OptIn).

Datu eksports un apstrāde valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas
Tā kā, pieprasot informāciju par klientu, netiek pieprasīti personīgi dati, datu eksports uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, nenotiek.

Izmantojot akcijas piedāvājumus (personalizēti pakalpojumi), kas kalpo par individuālu komunikāciju starp AkzoNobel un Jums, personīgie dati nolūkam, par kuru notikusi vienošanās, var tikt nodoti (piemēram, pieteikšanās darbā, produktu pieprasījumi, pieteikšanās konferencēm) uzņēmumiem ārpus AkzoNobel koncerna – un līdz ar to, iespējams, nokļūt ārpus Eiropas Ekonomikas zonas. AkzoNobel koncerna ietvaros nododot personīgos datus, ir spēkā saistošs kodekss par datu aizsardzību (Privacy Code of Conduct). Tas nodrošina, ka Jūsu privātie un personīgie dati - AkzoNobel iekšienē - ir pasargāti atzītā un precīzā veidā.

Personīgo datu izmantošana un nodošana
Tā kā mūsu vietnē informācijas izsaukšanai netiek pieprasīti personīgi dati, nevar notikt to izmantošana un nodošana tālāk.

AkzoNobel tīmekļa vietņu ietvaros pieprasītie personīgie dati bez Jūsu pilnīgas piekrišanas tiks izmantoti tikai noformēšanai un apstrādei iepriekš aprakstīto personalizēto pakalpojumu pētījumos. Turklāt Jūsu datu izmantošana reklāmas un tirgus pētījumu nolūkos, kā arī AkzoNobel elektronisko pakalpojumu produktu pielāgošanai notiks tikai tad, ja Jūs iepriekš esat devis savu piekrišanu. Jūsu datu izmantošana personīgi Jums pielāgotai reklāmai notiek tikai ar Jūsu piekrišanu. Turklāt nenotiek datu nodošana kādām citām trešajām pusēm. Jūs nākotnē savu piekrišanu varat patstāvīgi atsaukt katrā laikā.

Arējas saites
Lai Jūs iegūtu optimāli pilnīgu informāciju, mūsu vietnēs atradīsiet saites, kas ved uz trešo pušu vietnēm. Ja šādas saites nav acīmredzamas, mēs Jūs brīdinām par to, ka tā ir ārēja saite. AkzoNobel nav nekādas ietekmes uz citu uzņēmēju vietņu saturu un noformējumu. Šīs datu aizsardzības deklarācijas garantijas, protams, neattiecas uz šīm vietnēm.

 

Plašāka informācija un kontakti
Ja Jums ir kādi jautājumi par tēmu "Datu aizsardzība pie AkzoNobel", attiecīgās atbildes saņemsiet mūsu BUJ (biežāk uzdoto jautājumu un atbilžu sarakstā). Bez tam uzziņu par saviem datiem un arī ierosinājumus Jūs varat jebkurā laikā nosūtīt pa e-pastu vai pastu uz šādu adresi:

AkzoNobel GmbH atbildīgā persona par datu aizsardzību

Dipl. inž. Arnd Fackeldey
Kreuzauer Straße 46
52355 Düren

E-pasts: Arnd.Fackeldey(at)AkzoNobel.com


Datu aizsardzības BUJ

Kas ir personīgie dati?
Ar personīgajiem datiem saprotama informācija, kas var tikt piekārtota Jums kā personai. Pie šiem datiem pieder, piemēram, Jūsu vārds, pieraksts, Jūsu telefona numurs un e-pasta adrese. Informācija, kas nav tieši saistīta ar Jums kā personu, tiem nepieder.

Kas AkzoNobel izpratnē ir reklāma, tirgus pētījumi?
Ar reklāmu, tirgus pētījumiem mēs saprotam produktu programmas (piemēram, brošūras), informāciju par pakalpojumiem (piemēram, produktu apspriešana), informāciju par klientu piesaistīšanas programmām (piemēram, konferences, izstādes) un klientu aptaujas (piemēram, tiešsaistes aptauja par klientu apmierinātību).

Kas ir sīkdatnes (Cookies)?
Sīkdatne ir neliels datu kopums, kas var tikt izvietots uz Jūsu cietā diska. Šis datu kopums tiek iegūts no tīmekļa servera, ar kuru esat izveidojis savienojumu, izmantojot tīmekļa pārlūku (piemēram, Internet Explorer, Netscape Navigator), un pēc tam nosūtīts Jums. Vairums pārlūku standarta gadījumā ir iestatīti tā, ka sīkdatnes tiek automātiski akceptētas. Jums tomēr ir iespēja iestatīt savu pārlūku tā, ka sīkdatnes tiek vai nu noraidītas vai iepriekš uzrādītas. Turklāt Jūs varat sīkdatnes jebkurā laikā izdzēst savā sistēmā (piemēram, Windows Explorer). Šim nolūkam, lūdzu, izmantojiet attiecīgo funkciju savā operētājsistēmā vai meklējiet sava tīmekļa pārlūka palīdzības logā.

Vai AkzoNobel izmanto sīkdatnes?
Jā, dažās no savām tīmekļa vietnēm mēs izmantojam sīkdatnes. Kopumā ņemot, mēs izmantojam sīkdatnes, lai veiktu statistisku analīzi par lietotāju interesi par mūsu tīmekļa vietnēm. Mūsu sīkdatnes nekādā gadījumā nesatur personīgus datus un tiek izmantotas tikai, lai iegūtu mūsu tīmekļa vietņu izsaukšanas biežuma datus. Lai to varētu nodrošināt, mēs izmantojam tikai tā saucamās "Sesijas sīkdatnes". Šīs sīkdatnes tiek dzēstas pēc Jūsu pārlūka aizvēršanas.


Vai AkzoNobel izmanto citas tehnoloģijas mārketinga un optimizēšanas nolūkos?
Šajā tīmekļa vietnē dati mārketinga un optimizēšanas nolūkiem tiek apkopoti un saglabāti, izmantojot etracker GmbH (www.etracker.com) tehnoloģijas. No šiem datiem var tikt izveidoti pseidonīma lietotāju profili. Šim nolūkam var izmantot sīkdatnes. Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, kas tiek saglabāti lokāli vietnes lietotāja interneta pārlūka operatīvajā atmiņā. Sīkdatnes dod iespēju atpazīt interneta pārlūku. Ar etacker tehnoloģijām pieprasītie dati bez īpaši izdotas iesaistītās puses piekrišanas netiek izmantoti tam, lai personīgi identificētu šīs tīmekļa vietnes lietotājus un personīgos datus piekārtotu pseidonīma lietotājam. Datu pieprasīšana un saglabāšana jebkurā laikā nākotnē var tikt atcelta.

Vai man ir tiesības izteikt norādījumus?
Neatkarīgi no tā, vai mēs no Jums personīgos datus iegūstam tiešsaistē vai rakstiskā ceļā (piemēram, pieteikšanās darbā, produktu pieprasījumi, brošūru pieprasījumi), Jums, protams, jebkurā laikā ir tiesības dot norādījumus, vai un kādus no Jūsu personīgajiem datiem mums saglabāt. Šim nolūkam vērsieties pie AkzoNobel atbildīgās personas par datu aizsardzību. Norādījumus Jums iespējams izteikt bez maksas.

Vai man ir tiesības izmainīt vai izdzēst datus?
AkzoNobel uzglabā Jūsu datus tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams paredzētā mērķa izpildei. Papildus tam Jums jebkurā laikā ir tiesības nākotnē daļēji vai pilnībā atsaukt savu piekrišanu izmantot datus. Šajā gadījumā mēs dzēsīsim Jūsu attiecīgos datus. Izņēmuma gadījumos datu dzēšana var būt neatbilstoša likumiem, konkrēti, tiem, kas paredz pierādījumu uzglabāšanu. Šajā gadījumā Jūsu dati tiks saglabāti šifrētā veidā un izmantoti tikai likumdošanas prasību izpildei.

Vai mani dati tiks nodoti trešajām pusēm?
Jūsu dati netiks nodoti trešajām pusēm. Jūsu pieprasījumu apstrādes un mūsu pakalpojumu lietošanas laikā mēs Jūsu personīgos datus, ja nepieciešams, nododam AkzoNobel uzņēmumam vai pilnvarotajam atbalsta pakalpojumu sniedzējam. Šis pakalpojumu sniedzējs, noslēdzot līgumu, ir apņēmies ievērot datu aizsardzības noteikumus tādā pašā mērā kā mēs un nav uzskatāms par trešo pusi datu aizsardzības likuma izpratnē.

Kā AkzoNobel notiek darbs ar "īpaša veida personīgiem datiem"?
Īpaša veida personīgie dati definēti Vācijas Datu aizsardzības likuma §3 nod. 9 (BDSG). Ar šo jāsaprot, piemēram, informācija par veselību, politisko viedokli, piederību arodbiedrībai utt. Šie dati ir īpaši aizsargājami. Jūs varat apmeklēt AkzoNobel tīmekļa vietnes un izmantot visu informācijas piedāvājumu šajās tīmekļa vietnēs, nenododot mums īpaša veida personīgos datus. Gadījumā, ja Jūs AkzoNobel bez pieprasījuma nododiet īpaša veida personīgos datus, tad AkzoNobel to uzskata par pilnīgu piekrišanu atbilstoši Vācijas Datu aizsardzības likuma § 4a nod. 3 (BDSG). AkzoNobel šajā gadījumā nodrošina, ka īpaša veida personīgie dati tiks apstrādāti ar nepieciešamo rūpību.

Vai šī datu aizsardzības deklarācija attiecas arī uz citu uzņēmumu tīmekļa vietnēm?
Šī deklarācija par datu aizsardzību neattiecas uz tīmekļa vietnēm ārpus AkzoNobel, kas var tikt apmeklētas, noklikšķinot uz saitēm AkzoNobel tīmekļa vietnēs. Lūdzu, tādēļ ievērojiet citu uzņēmumu datu aizsardzības noteikumus.

Kur es varu iegūt ieskatu par tēmu "Procesuālās norādes ikvienam"?
Atbilstoši Vācijas Datu aizsardzības likumam ikviena uzņēmuma atbildīgajai personai par datu aizsardzību ir pienākums ikvienam pēc pieprasījuma izsniegt informāciju par automatizēto personīgo datu apstrādi. Mēs Jums piedāvājam saņemt šo informāciju, noklikšķinot uz tālāk norādītās saites:

Procesuālās norādes ikvienam (ārēja saite)

Šīs datu aizsardzības deklarācijas izmainīšana
Straujā interneta attīstība izraisa nepieciešamību laiku pa laikam veikt grozījumus mūsu datu aizsardzības deklarācijā. Lūdzu, saistībā ar šo ievērojiet mūsu datu aizsardzības deklarācijas aktuālajā versijā norādīto.

Kontaktpersona jautājumu vai pieprasījumu iesniegšanas gadījumā
Jautājumu, komentāru, sūdzību gadījumā, kā arī, ja vēlaties iegūt uzziņas saistībā ar mūsu datu aizsardzības deklarāciju un Jūsu personīgo datu apstrādi, varat vērsties pie mūsu atbildīgās personas par datu aizsardzību, ar kuru sazināties iespējams, izmantojot augstāk minēto adresi.

 

ertracker norādījums par datu aizsardzību

Šajā tīmekļa vietnē dati mārketinga un optimizēšanas nolūkiem tiek apkopoti un saglabāti, izmantojot etracker GmbH (www.etracker.com) tehnoloģijas. No šiem datiem var tikt izveidoti pseidonīma lietotāju profili. Šim nolūkam var izmantot sīkdatnes. Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, kas tiek saglabāti lokāli vietnes lietotāja interneta pārlūka operatīvajā atmiņā. Sīkdatnes dod iespēju atpazīt interneta pārlūku. Ar etacker tehnoloģijām pieprasītie dati bez īpaši izdotas iesaistītās puses piekrišanas netiek izmantoti tam, lai personīgi identificētu šīs tīmekļa vietnes lietotājus un personīgos datus piekārtotu pseidonīma lietotājam. Datu pieprasīšana un saglabāšana jebkurā laikā nākotnē var tikt atcelta.

etracker Know Now